Algemene Voorwaarden kleurRIJK fotografeert

Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van de diensten van de fotograaf gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van kleurRIJK fotografeert/KleurRIJKontwerp fotografie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Bij het maken van een afspraak en betaling van de factuur gaat de opdrachtgever stilzwijgend akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

De opdrachtgever dient de facturen van kleurRIJK fotografeert/kleurRIJKontwerp fotografie te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden.
De opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen. Op verzoek is het mogelijk om te betalen in termijnen, mits er tussen het maken van de afspraak en de datum van de afspraak minstens zes weken zit. Indien de opdrachtgever in termijnen wilt betalen, dient dit bij het plannen van de afspraak direct kenbaar gemaakt te worden.

Fotosessies
Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen dient het volledige bedrag van de fotosessie betaald te worden. De afspraak wordt door kleurRIJK fotografeert/kleurRIJKontwerp fotografie schriftelijk per email bevestigd. De afspraakbevestiging, factuur en de algemene voorwaarden worden per email aan de opdrachtgever toegezonden. Voordat de fotosessie plaatsvindt dient de factuur betaald zijn.
In geval van annulering van de afspraak voor een fotosessie door de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Bij zwangerschap- & newbornshoots wordt hierbij afgeweken en wordt het betaalde bedrag terug betaald. Bij ziekte van de opdrachtgever wordt er binnen twee weken een nieuwe afspraak voor de fotosessie gemaakt.
kleurRIJK fotografeert/kleurRIJKontwerp fotografie werkt met diverse fotopakketten, hetgeen omvat zoals deze zijn omschreven op de website.
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door kleurRIJK fotografeert/kleurRIJKontwerp fotografie vastgesteld.
Bij een fotosessie op locatie wordt 30 km buiten Abbekerk reiskosten ad € 0,30 per kilometer in rekening gebracht.

Producten
Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de opdrachtgever dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe.
De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en -correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.
Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is.
De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, restitutie van de betaling of een andere vergoeding.
Bij levering van fotobestanden in hoge resolutie (HR) is kleurRIJK fotografeert/kleurRIJKontwerp fotografie niet verantwoordelijk voor afwijkende kleuren in fotoproducten die elders zijn besteld. Alleen fotoproducten die besteld zijn door en bij kleurRIJK fotografeert/kleurRIJKontwerp fotografie zijn gegarandeerd van hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid.
Fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten worden besteld nadat de betaling van de opdrachtgever is ontvangen. Reeds bestelde fotoproducten kunnen niet worden geannuleerd.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten.
Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar.
Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van kleurRIJK fotografeert/kleurRIJKontwerp fotografie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de uitgifte datum van de cadeaubon.

Auteursrecht van de foto’s
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotografe.
De opdrachtgever geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de opdrachtgever te gebruiken voor commerciële activiteiten op internet, zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

Fotoreportages
Indien de opdrachtgever niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor commerciële activiteiten zoals hierboven beschreven, dan dient de opdrachtgever dit vooraf schriftelijke kenbaar te maken aan de fotografe.
Het is niet toegestaan om ontvangen digitale fotobestanden (zowel versie voor webgebruik als de hoge resolutie fotobestanden) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collage’s of bewerkingen zijn niet toegestaan.
Met de ontvangen digitale hoge resolutie fotobestanden heeft de opdrachtgever het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Echter het is niet toegestaan om digitale fotobestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of digitale media.
Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever digitale fotobestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.
Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse Wet aan de fotografe toegeschreven worden) van alle fotoreportages blijven altijd in het bezit van kleurRIJK fotografeert / kleurRIJKontwerp. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
Op een geleverd digitaal fotobestand rust altijd de auteursrechten Marijke Trienekens kleurRIJK fotografeert / kleurRIJKontwerp. U koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto.
Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

10 geboden fotografie
1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming
geven voor gebruik van een foto.
3. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
4. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
5. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen.
6. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie

Aansprakelijkheid
kleurRIJK fotografeert/kleurRIJKontwerp fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.
Is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk door minder (goede) foto’s bij emoties, omstandigheden of weersinvloeden.

Privacy & persoonsgegevens
kleurRIJK fotografeert/kleurRIJKontwerp fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Zie ook de AGV Cookie & Privacyverklaring van kleurRIJK fotografeert.